Pratite nas na:     

Pravila nagradne igre "Osvoji polovnjaka"

1. ORGANIZATOR

Nagradnu igru priređuje pravno lice “TAB Co.” d.o.o. vlasnik i osnivač sajta www.polovniautomobili.ba.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Vrijeme trajanja nagradne igre je od 28.09.2020. god do 01.12.2020. god.

3. PRAVO NA UČEŠĆE

Nagradna igra će se priređivati na teritoriji Republike Srpske, a učesnici mogu biti svi stanovnici sa prebivalištem u BiH. Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod organizatora nagradne igre, kao ni učesnici (saradnici) u organizaciji same nagradne igre. Pravila se utvrđuju na osnovu Službenog glasnika broj 22/19, član 95. Ukoliko bude izvučena osoba koja nema pravo učešća u nagradnoj igri, pristupa se ponovnom izvlačenju. Dobitnici nagrada pružiće sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti pravila i ostali odgovarajući zakoni.

4. NAČIN UČESTVOVANJA

U nagradnoj igri „osvoji polovnjaka“ koju organizuje sajt polovniautomobili.ba, mogu da učestvuju svi naši registrovani korisnici, fizička lica, koji imaju 100 ili više PA kredita. Svi korisnici (fizička lica) sa jedinstvenim ID brojem korisnika koji se u period od 28.09.2020. od 00:01 do 01.12.2020. 23:59h registruju na sajt polovniautomobili.ba i zakupe 100 ili više PA kredita, postaju potencijalni dobitnici u nagradnoj igri “osvoji polovnjaka”.

ID korisnika sistem dodjeli automatski i svaki učesnik nagradne igre ima svoj jedinstveni ID korisnika. Sistem takođe šalje obavještenje korisniku (na e-mail) da je sa tim ID-em korisnik učesnik nagradne igre koju organizuje sajt polovniautomobili.ba. Kada se završi vremensko trajanje nagradne igre svi korisnici koji su dobili obavještenje da su učesnici u nagradnoj igri i potencijalni dobitinici polovnog automobila, dobijaju obavještenje da je vremenski period nagradne igre istekao. Takodje se obavještavaju o izvlačenju koje će biti organizovano uživo na youtube kanalu sa tačno definisanim datumom i vremenom izvlačenja.

5. IZVLAČENJE NAGRADA

Dobitnici će biti izvučeni slučajnim odabirom. Objavljivanje dobitnika nagradne igre “osvoji polovnjaka” ide direktono na youtube kanalu u tačno definisan datum i vrijeme, za koje će svi učesnici dobiti obavještenje (putem e-maila i sms porukom). Sve će biti javno i transparentno.

6. NAGRADA

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nije dozvoljeno mijenjati nagrade za novac. Nagrada je polovan automobil POLO.

7. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

Dobitnik nagradne igre će bit obaviješten putem telefona uživo u toku izvlačenja na youtube kanalu, Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana od dana izvlačenja na osnovu broja mobilnog telefona koji je napisan prilikom registracije, dobitnik gubi pravo na nagradu. U tom slučaju izvlači se zamjenski ID korisnika iz bubnja kojem će biti dodijeljena nagrada. Rok za podizanje nagrade je 7 dana od dana izvlačenja. Nagrada se može podići ispred prostorija firme priređivača (organizatora). U slučaju da nagradu dobije maloljetno lice ili lice ograničene sposobnosti, nagrada se preuzima uz prisustvo roditelja ili staratelja.

Dobitnici dolaze s ličnom kartom, kako bi se utvrdila identifikacija i mjesto boravka dobitnika.

8. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se nagrada oduzima.

9. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradama. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku. Učesnici prihvataju da organizator, neće na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, moglo nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

10. OTKAZIVANJE

Nagradna igra se može otkazati u slučaju nastanka okolnosti više sile na koje organizator nije mogao utjecati. Ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Izvlačenje i distribucija nagrada biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

11. POREZ NA DOBITKE OD IGRE NA SREĆU

Pravila se utvrdjuju na osnovu Službenog glasnika broj 22/19 članovi 101-104. Porez na dobitak od igre na sreću će biti regulisan u skladu sa zakonom o igrama na sreću Sl. Glasnik 22/19, član 101-104.